Skilalýsing (Langalína 20-26)


1 - FRÁGANGUR INNANHÚSS

1.1 Gólfefni

Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 sm. á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 sm. Flísar koma frá Birgisson ehf.

1.2 Veggir

Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandsparslaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 7 eða sambærilegt.

1.3 Loft

Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð og fínúðuð. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 2 eða sambærilegt. Loft og veggir á baðherbergjum og þvottahúsum eru máluð með viðurkenndri votrýmismálningu þar sem við á.

1.4 Gler

Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk glerframleiðanda.

1.5 Sólbekkir

Sólbekkir frá Fanntófell eru úr harðplasti með ABS-laser kanti.

1.6 Hurðir

Yfirfelld hurð EICS-30 inn í íbúðina og yfirfelldar innihurðir spónlagðar úr eik fylgja fullfrágengnar. Hurðirnar eru frá Parka og framleiddar í Þýskalandi.

Fataskápar

1.7 Fataskápar (fataherbergi þar sem við á) eru í svefnherbergjum og forstofu. Innréttingar eru frá Brúnás ehf. og eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir spónlagðar með eik.

1.8 Eldhús

Eldhúsinnrétting frá Brúnás ehf. er að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir eru spónlagðar með eik með hvítum efri skápum og með 30mm kvarsi eða stein borðplötum frá S.Helgasyni steinsmiðju, ásamt vaski og blöndunartækjum frá Tengi. Spónlögð plata úr eik verður á milli innréttinga sem nær upp í loft. Einnig fylgir AEG 6000w glerhelluborð, 3000w ofn með blæstri, 900w örbylgjuofn, hljóðlát uppþvottavél 44db alklæðanleg ásamt gufugleypi með kolasíu frá Bræðrunum Ormsson ehf.

1.9 Baðherbergi

Á baðherbergi er gólf flísalagt og verða veggir flísalagðir upp í loft. Innréttingar eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir sprautulakkaðar hvítar. Á baðherbergi verða speglaskápar og borðplata úr gegnheilu harðplasti. Höldur í innréttingu verða kantaðar. Handlaug í innréttingu, handklæðaofn, upphengt og innbyggt salerni með hæglokandi setu ásamt flísalögðum sturtubotni með sturtuhlið úr gleri verður á baðherbergi. Innbyggt blöndunartæki frá Tengi er í sturtu. Hitastýrt blöndunartæki frá Tengi er við handlaug

1.10 Þvottahús

Í þvottahúsi er gólf flísalagt og innréttingar frá Brúnás ehf. úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum með ræstivask og blöndunartæki á vegg eða borði. Niðurfall er í gólfi og tengingar fyrir þvottavél og þurrkara, gert er ráð fyrir barkalausum þurrkara.

1.11 Sérgeymsla

Steypt loft, veggir og gólf í sérgeymslum eru hreinsuð og máluð. Skilveggir á milli geymslna eru með timburgrind og málaðri plötuklæðningu. Sérgeymslur eru án innréttinga með hvítmálaðri yfirfelldri hurð þar sem við á. Rafmagnstengill er í sérgeymslu.

1.12 Timburverandir

Timburverandir fylgja íbúðum á jarðhæð þar sem við á. Borin verður ein umferð af pallaolíu í ljósum lit.

1.13 Hitakerfi

Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhita en sameign með ofnakerfi skv. teikningum. Gólfhita- sem og ofnakerfi í sameign fylgir frágengið og verða hitastýrðir lokar á því.

1.14 Loftræsi-, vatns- og þrifalagnir

Loftræsi-, vatns-, og þrifalagnir fylgja frágengnar skv. teikningum. Forhitari er á heitu neysluvatni.

1.15 Rafmagns- og sjónvarpslagnir

Rafmangs- og sjónvarpslögn fylgir frágengin með einum mynddyrasíma í íbúð. Loftnetstengill er í alrými ásamt tölvutengli. Tölvutenglar verða í herbergjum. Ljósleiðari verður í húsinu. Dimmar verða á innfelldum ljósum.


2 - FRÁGANGUR SAMEIGNAR

2.1 Anddyri og stigahús

Steyptir innveggir í sameign og geymslum eru hreinsaðir og málaðir. Sameign á hverri íbúðarhæð og stigagangur eru sandspartlaðir, grunnaðir og málaðir tveimur yfirferðum af plastmálningu. Anddyri er flísalagt með uppsettum póstkössum, íbúðartöflu og dyrabjöllu. Stigar og stigapallar eru teppalagðir. Stigahlaup að kjallara er flíslagt. Á stigum og pöllum eru uppsett handrið. Raflögn í sameign fylgir frágengin með ljósakúplum þar sem venja er að hafa þá. Loftræsilagnir eru lagðar samkvæmt teikningum.

2.2 Hurðir

Allar útihurðar fylgja frágengnar. Aðalhurð er úr áli. Innri anddyrishurð er úr áli með mótorknúinni hurðarpumpu. Hurðir frá bílgeymslu gegnum brunastúkur eru með rafmagnsopnun.

2.3 Lyftur

Fólkslyftur eru af gerðinni Schindler 3300® og eru tilbúnar til notkunar í stigahúsum.

2.4 Lokað bílageymsluhús

Bílgeymsla er niðurgrafin með Troldtekt-plötum og/eða einangrun í lofti þar sem við á. Útveggir verða einangraðir ýmist að utan- eða innanverðu eftir því sem við á. Þeir eru ýmist pússaðir, hreinsaðir og slípaðir að innanverðu og málaðir. Hitablásarar og loftræsikerfi fylgir frágengið í samræmi við teikningar. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar en bílastæði eru merkt. Sprungur geta myndast á yfirborði gólfsins sem verða ekki meðhöndlaðar frekar. Hurð fyrir bílgeymslu fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu á hvert stæði.

2.5 Hjóla- og vagnageymslur

Steyptir innveggir í hjóla- og vagnageymslu eru hreinsaðir slípaðir og málaðir. Gólf eru slípuð og máluð.

2.6 Sorp og sorpgeymslur

Sorpgeymsla er í hverri sameign. Veggir eru með múrfiltun og málaðir. Gólf eru slípuð og máluð.


3 - FRÁGANGUR UTANHÚSS

3.1 Klæðning og einangrun

Húsið er einangrað með 125 mm steinull og álklætt að mestu að utan. Kjallaraveggir og fleira eru með múrfiltun og málaðir eða með steiningu eftir því sem við á.

3.2 Steypt þak

Þakplata er steypt með vatnshalla að niðurföllum. Ofaná steypta plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa. Einangrun er 200 mm rakaþolin þrýstieinangrun. Ofaná einangrun kemur vatnsvarnardúkur með öndun, einangrun er fergð með sjávarmöl/völusteinum. Niðurföll eru tengd regnvatnslögnum.

3.3 Timburþök

Bogaþök eru einangruð með 225mm þakeinangrun og klædd með bárujárni. Rennur og niðurföll eru tengd regnvatnslögnum.

3.4 Svalir

Svalagólf eru steypt og slípuð. Svalahandrið eru úr áli og gleri. Útiljós og rafmagnstengill er á svölum. Svalaloft eru steypt slípuð grunnuð og máluð.

3.5 Svalaskjól

Leyfilegt er að setja glerskjól á svalir þar sem annaðhvort eru steyptar svalir yfir eða steypt skyggni. Hinsvegar er ekki leyfilegt að setja svalalokanir á 1. hæð hússins við sólpalla.

3.6 Gluggar

Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Gluggasmiðjunni. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum.

3.7 Lóð

Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið samkvæmt teikningu. Bílastæði eru malbikuð.


4 - HÖNNUÐIR

Arkitektar

Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).

Verkfræðihönnun

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf

Raflagnahönnun

Helgi Kr. Eiríksson, Lúmex

Lóðahönnun

Inga Rut Gylfadóttir, Forma ehf.


5 - BYGGINGARAÐILI

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is


6 - AFHENDINGARTÍMI

Íbúðir í Löngulínu 20-26 verða afhentar í tvennu lagi:

Langalína 24-26: September 2016

Langalína 20-22: Desember 2016

Sameign að utan og lóð verða afhent sumarið 2017. Bílgeymsla verður afhent í janúar 2017.

Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hluta í henni að ósk kaupanda geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunnar.