Langalína 20-26

Sala er hafin á íbúðum í sérlega glæsilegu 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Löngulínu 20-26 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 92-185 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Langalína 20-26 er þriggja hæða álklætt fjölbýlishús í Garðabæ staðsett við sjávarkambinn, mikið og óhindrað sjávarútsýni er úr íbúðunum. Í húsinu eru 33 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Í húsinu eru 2ja til 4ra herbergja íbúðir, ýmist með svölum, tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími með einu símtóli í íbúð. Allar íbúðir eru með svölum nema íbúðir á jarðhæð en þar eru timburverandir. Sameign verður frágengin utan sem innan og í sameign verður vönduð lyfta í hverju stigahúsi. Anddyri verður flísalagt en stigar og stigapallar teppalagðir. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri, hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið. Í baðherbergjum verða gólf flísalögð og veggir upp í loft. Þau verða búin vönduðum hreinlætistækjum, innbyggðum blöndunartækjum, upphengdum salernum, sturtum með sturtuhlið úr gleri. Glæsilegar innréttingar eru í eldhúsi, verða þær með granítborðplötum. Vandaðar innréttingar verða í þvottahúsi. Innihurðir verða úr eik. Fataskápar og eða fataherbergi verða í svefnherbergjum og forstofu ásamt innréttingu á baðherbergi með speglaskápum.

Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi af henni er sjóbaðsströnd sem snýr í sólarátt. Skóli og leikskóli eru í hverfinu. Strandlengjan verður öll opin almenningi og gangstígur tengir hana og hverfið við miðbæ Garðabæjar. Í Sjálandi er gert ráð fyrir að rísi 2000 manna byggð. Áætlað er að í fullbyggðu Sjálandi verði um 760 íbúðir. Flutt var í fyrstu íbúðir hverfisins á haustmánuðum 2004.