Naustavör 2-12

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör 2-12 í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Naustavör 2-12 er 3ja til 5 hæða álklætt fjölbýlishús við Naustavör í Kópavogi staðsett við smábátahöfnina, sjávarútsýni er úr flestum íbúðum. Í húsinu eru 62 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Í húsinu eru tveggja til fjögurra herbergja íbúðir, ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími með einu símtóli í íbúð. Allar íbúðir eru með svölum nema íbúðir á jarðhæð en þar eru timburverandir.

Sameign verður frágengin utan sem innan og í sameign verður vönduð lyfta í hverju stigahúsi. Anddyri verður flísalagt en stigar og stigapallar teppalagðir. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri, hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið. Í baðherbergjum verða gólf flísalögð og veggir upp í u.þ.b. tveggja metra hæð. Þau verða búin vönduðum hreinlætistækjum, hitastýrðum blöndunartækjum, upphengdum salernum, sturtum með glerhlið. Innréttingar og innihurðir verða úr eik. Fataskápar verða í svefnherbergjum og forstofu ásamt innréttingu á baðherbergi með spegli, sjá nánar í skilalýsingu.

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. Í bryggjuhverfinu á Kársnesinu er gert ráð fyrir verði um 400 íbúðir. Flutt var í fyrstu íbúðir hverfisins á vormánuðum 2015.