1. Frágangur innanhúss


1.1 Gólfefni

Íbúðin sjálf er afhent án gólfefna, nema á baðherbergi, þvottahúsi og anddyri en þar verða flísar. Flísar eru frá Parka 30 x 60cm á gólfum og hvítar 25 x 50cm á veggjum baðherbergja eða sambærilegt.


1.2 Veggir

Útveggir íbúðar eru sandsparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandspartlaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir og sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með tveimur yfirferðum af plastmálningu gljástig 7-10. Baðherbergisveggir verða flísalagðir í ca. 2ja metra hæð.


1.3 Loft

Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð og fínúðuð. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu gljástig 2-4 %.


1.4 Gler

Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler, er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk glerframleiðanda.


1.5 Sólbekkir

Sólbekkir frá Fanntófell eru plastlagðir með lítið rúnnuðum framkanti.


1.6 Hurðir

Útihurðar íbúða eru frá Berki. Innihurðar eru yfirfelldar og spónlagðar með eik og fylgja fullfrágengnar. Hurðar í geymslum íbúða eru hvítar. Hurðirnar eru frá Parka og framleiddar í Þýskalandi.


1.7 Fataskápar

Fataskápar í svefnherbergjum og forstofueru úr eik. Sýnilegar hliðar og hurðir spónlagðar með eik frá HTH innréttingum (Ormsson) en að innan úr plasthúðuðum spónaplötum.


1.8 Eldhús

Eldhúsinnrétting frá HTH innréttingum, spónlögð með eik, hvítum efri skápum og plastlagðri borðplötu með beinum kanti. Innrétting er að innan úr plasthúðum spónaplötum. Eldhúsvaskur og blöndunartæki í eldhúsi eru frá Tengi. Eldhústæki eru AEG frá Bræðurnir Ormsson, 6000w glerhelluborð, 3000w ofn með blæstri, gufugleypir með kolasíu.


1.9 Baðherbergi

Á baðherbergi er gólf flísalagt svo og veggir í ca. 2ja metra hæð. Þar er innrétting spónlögð úr eik, sýnilegar hliðar og hurðir, en að innan úr plasthúðuðum spónaplötum. Einnig er spegill, handlaug í innréttingu, handklæðaofn, upphengt og innbyggt salerni ásamt sturtubaði með glerþili. Hitastýrð blöndunartæki frá Tengi eru við baðkar. Baðherbergisloft er málað með málningu í 30% gljáa.


1.10 Þvottahús

Innrétting í þvottahúsi er neðri skápur með skolvask í borði og blöndunartækjum í borði. Gólf verður flísalagt. Niðurfall er í gólfi. Tengi er fyrir þvottavél og þurrkara, gert er ráð fyrir barkalausum þurrkurum.


1.11 Sérgeymsla

Steypt loft og veggir sérgeymslu eru hreinsaðir og málaðir. Skilveggir á milli geymslna eru með timburgrind og plötuklæðningu, en án innréttinga og með hvítmálaðri yfirfelldri hurð fyrir. Loft, veggir og gólf eru máluð.


1.12 Ofnakerfi

Sameiginlegt ofnakerfi (hitaveita) er í öllu húsinu. Ofnakerfið fylgir frágengið og eru hitastýrðir lokar á því.


1.13 Loftræstilagnir, vatns og skólplagnir

Loftræstilagnir ásamt vatns- og skolplögnum er skilað með áföstum blöndunartækjum eftir því sem að við á. Forhitari er á heitu neysluvatni.


1.14 Rafmagns- og sjónvarpslagnir

Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og er fullfrágenginn mynddyrasími með einu símtóli í íbúð. Loftnetstenglar eru í alrými og hjónaherbergjum. Símatengill er í alrými og herbergjum.


2. Frágangur sameignar


2.1 Anddyri og stigahús

Anddyri er flísalagt með uppsettum póstkössum en stigar og stigapallar teppalagðir. Stigahlaup að kjallara verður flísalagt ásamt stigapalli á inngangshæð og í kjallara. Á stiga og pöllum eru uppsett handrið. Steyptir innveggir í sameign og geymslum eru hreinsaðir og málaðir. Sameign á hverri íbúðarhæð og stigagangar eru sandspartlaðir, grunnaðir og málaðir með tveimur yfirferðum af plastmálningu.


2.2 Hurðir

Allar útihurðar fylgja frágengnar. Aðalhurð er úr áli með rafmagnsopnun. Innri anddyrishurð er álhurð með rafmagnsopnun. Hurðir frá bílageymslu gegn um brunastúku eru með rafmagnsopnun.


2.3 Lyftur

Lyfta frá Kone er í sameign.


2.4 Bílageymsla

Bílageymsluhús er í kjallara. Þar eru heraklithplötur í lofti. Útveggir eru einangraðir og múrhúðaðir. Steyptir veggir eru hreinsaðir og slípaðir að innanverðu og málaðir í ljósum lit. Hitablásarar og loftræsikerfi fylgir fullfrágengið í samræmi við teikningar. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar en bílastæði eru merkt. Hurð fyrir bílageymslu fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu á íbúð.


2.5 Hjóla- og vagnageymslur

Steyptir innveggir í hjóla- og vagnageymslu eru málaðir.


2.6 Sorp og sorpgeymslur

Sorpgeymsla er í sameign og utan við bílageymsluhús. Veggir í sorpgeymslu eru filtaðir/múraðir og málaðir.


3. Frágangur utanhúss


3.1 Klæðning og einangrun

Húsið er einangrað að innan mað 100 mm plasteinangrun og múrað. Húsið er múrað með litmúr og/eða steinað að utan með marmarasalla. Lyftuhús er einangrað að utan og klætt báruáli.


3.2 Þak

Þak er flatar steinsteypuplötur með ásoðnum tjörupappa og einangrun þar ofaná, einangrað með 200-250 mm eftir lambdagildi einangrunar í samræmi við gr. 180.3. Rennur og niðurföll eru tengd regnvatslögnum.


3.3 Svalir

Svalagólf eru staðsteypt og slípuð upp úr steypu. Handrið úr áli og gleri er á stigagangi raman við íbúðir. Á sérsvölum íbúða eru handrið galvinseruð og klædd álplötum. Útiljós og rafmagnstengill eru á svölum.


3.4 Gluggar

Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Berki. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum.


3.5 Lóð

Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið skv. teikningu. Bílastæði eru malbikuð.


4. Hönnuðir


Arkitekt:

Kristinn Ragnarsson (KRark) teiknaði húsið.


Verkfræðihönnun

Jón Kristjánsson verkfræðingur


Raflagnahönnun

Tesla ehf. raflagnahönnun, Stórahjalla 9, Kópavogi.


5. Byggingaraðili


Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is


6. Afhendingartími


Vindakór 10-12 verður afhent í september 2015 ásamt bílageymslu.

Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hlutum í henni, að ósk kaupanda, geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunar. Afhendingartími (greiðsludagur afhendingar) er sá dagur sem byggingarfélagið áætlar að skila íbúðum óbreyttum.


7. Til áréttingar


Seljandi áskilur sér rétt til að láta breyta teikningum á byggingartímanum í samráði við arkitekta og hönnuði að fengnu samþykki byggingaryfirvalda sé þess þörf vegna tæknilegra útfærslna.

Í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið skemmt gluggann, gólfefni, málningu og spörslun. Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna.

Íbúðareigandi gæti þurft að hreinsa sigti á blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina og fylgjast með niðurföllum í þvottahúsi, baði og úti á svölum.

Svalagólf er nauðsynlegt að sílanbera á ca. 2ja ára fresti ef þau eru ekki flísalögð.

Nauðsynlegt er að smyrja lamir á opnanlegum fögum og svalahurðum svo þau festist ekki.

Íbúðaeigendum er kunnugt um dælur í dælubrunnum sem þarf að fylgjast með skipulega svo og niðurföll sem þarf að hreinsa sem og öryggisdælu.

Við afhendingu skal kaupandi skoða íbúðina ítarlega. Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, afhenda fulltrúa Bygg undirritað eyðublað þar sem þessir ágallar eru taldir upp.

Varast ber að setja plastfilmu eða merkingu á gler eða setja gardínur þétt að gleri vegna rakamyndunar og sprunguhættu.

Aðalhurðir á hverju stigahúsi svo og bílageymsluhurðir verður að fylgjast vel með og umgangast þannig að engar þvinganir verði við umgang þeirra. Reglulegt viðhald hurðanna er nauðsynlegt.

Hafi kaupandi einhver umkvörtunarefni fram að færa vegna hinnar seldu íbúðar, skal hann strax beina umkvörtun sinni til umsjóna- og tæknistjóra hússins.

Íbúðarkaupendur gera sér grein fyrir að í sérgeymslum og öðrum geymslum geta verið lagnir í loftum og á veggjum sem nauðsynlegar eru vegna lagnaleiða hússins.