Boðaþing 1-3, Kópavogi.

Fyrir fólk á besta aldri 55+

Boðaþing 1-3 er glæsilegt og vandað 34 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum, ásamt 24 stæða bílgeymslu í kjallara.

Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Um er að ræða óvenju skemmtilega skipulagt svæði sem myndar kjarna í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð aldraðra á vegum Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS. Í húsinu eru 2 stigahús með lyftu, sem gengur niður í bílgeymslu. Íbúðirnar eru glæsilega hannaðar með birtu og rými að leiðarljósi og eru frá um 90 fm til 170 fm þakíbúða. Vandaðar innréttingar, þvottaherbergi innan íbúða er með flísalögðu gólfi. Íbúðir eru allar með svölum eða garði.

Fallegar flísar og tæki. Afar fallegt umhverfi við Elliðavatn og gönguleiðir um Heiðmörk.

Stutt í golf, sund og aðra þjónustu.

Fullfrágengin sameign og lóð með hita í stéttum.


Teikningar

Smellu á íbúð á myndinni eða töflunni fyrir neðan til að sjá teikningar og nánari upplýsingar af viðkomandi íbúð

- Íbúðir sem ekki sjást á myndinni eru: 201, 301 og 401

Veldu íbúð eftir númeri

  • Íbúð seld
  • Íbúð til sölu

Boðaþing 1-3

Skilalýsing

Byggingaraðili: Húsvirki H/F. Kt: 581281-0139


Almennt

Fjölbýlishúsið Boðaþing 1-3 er þriðja húsið af fimm sem Húsvirki byggir. Húsvirki og Hrafnista (DAS) fengu þessum reit úthlutað til skipulagningar fyrir Þjónustumiðstöð eldri borgara í Kópavogi. Hjúkrunarheimili, öryggisíbúðir og svo almennar íbúðir. Í næsta nágrenni er Kórinn alhliða íþróttasvæði. Stutt í útivistarperlur s.s. Elliðavatn og Heiðmörk. Um er að ræða 5 hæða fjölbýlishús með lyftum. Húsið er hannað með það fyrir augum að allt viðhald verði í lágmarki. Í húsinu eru 34 mjög rúmgóðar íbúðir hannaðar með rýmisþörf fyrir 55 ára og eldri. Lyfta gengur niður í bílakjallara frá stigahúsi. Í kjallara eru 28 sérgeymslur auk rúmgóðrar bílgeymslu með 24 sérmerktum stæðum sem merktar eru tilgreindum íbúðum. Innangengt er frá bílgeymslu upp á hæðirnar. Á jarðhæð eru 6 geymslur fyrir tilgreindar íbúðir auk sameiginlegrar hjóla- og vagnageymsla. Húsið er byggt skv. teikningum frá Teiknistofu Halldórs Guðmundssonar ehf., Faxafeni 9, Reykjavík og Verkfræðiþjónustunnar ehf. (Vfþ), Skeifunni 19, Reykjavík.

Frágangur utanhúss

Húsið verður afhent fullbúið að utan, klætt með áli en 5. hæðin (norður- og suðurhliðar) verða viðarklæddar. Aðrir steyptir fletir verða múrfiltaðir. Gluggar verða úr timbri og klæddir álprófílum en gluggar í kjallara málaðir. Svalahurðir verða úr áli og timbri. Útihurðir sameignar úr áli, þak og niðurföll fullfrágengin. Handrið á svölum verða úr galvaníseruðum stálprófílum sem klæddir verða með Duropal plötum eða sambærilegu. Svalargólf eru vélslípuð og ómáluð.

Frágangur lóðar

Sameignarlóð hússins verður skilað fullfrágenginni skv. teikningum frá Landmótun ehf. Bílastæði verða frágengin og malbikuð, gangstéttar verða steyptar og eða hellulagðar. Í bílageymslurampi, gangstígum og í bílastæði fyrir fatlaða, fyrir framan húsið verður hitalögn samkvæmt teikningu Vfþ. Séreignalóð fyrir íbúðir á 1. hæð húsanna verður hellulögð, tyrfð og afmörkuð með trjábeði.

Frágangur sameignar

Sameign húsanna verður skilað fullfrágenginni. Steypt loft og innveggir í stigahúsi verða sandspartlaðir og málaðir. Gólf í anddyri og á stigahúsi verða með teppi og flísum. Gólf í geymslum, hjóla-, vagna- og sorpgeymslu verða máluð, loft verða slípuð og máluð, inn- og útveggir verða múrfiltaðir og málaðir. Rafmagn og lýsing verður fullfrágengin. Brunakerfi verður í húsinu samkvæmt teikningu. Geymslur verða gerðar úr léttum skilrúmum og hurðir málaðar, engar hillur eða innréttingar.

Frágangur bílageymslu

Bílageymsla er fullfrágengin. Loft með ísteyptu heraklit, veggir og súlur holufylltar og málaðar. Gólf verða vélpússuð. Bílageymsluhurð með fjarstýrðum opnunarbúnaði.

Frágangur íbúða

Allar íbúðir verða frágengnar án gólfefna (þó flísar á þvottahúsi- og baðgólfi). Útveggir íbúða verða sandspartlaðir og málaðir. Steypt loft verða sandspörtluð, fínhraunuð og síðan máluð. Steyptir innveggir verða sandspartlaðir og málaðir. Léttir innveggir verða gipsveggir með tvöfaldri klæðningu og síðan málaðir. Íbúðirnar verða hitaðar upp með miðstöðvarofnum. Rafmagn verður fullfrágengið skv. teikningu, fjarskiptalagnir í öllum herbergjum. Mynddyrasími verður í hverri íbúð. Þvottahúsgólf flísalagt, skolvaskur og blöndunartæki, skápur eða innrétting fylgir ekki. Baðherbergi verða með flísalögðum gólfum ásamt veggjum upp í tveggja metra hæð. Á böðum verður flísalagður sturtubotn, handlaug í borði, vegghengd salerni og handklæðaofn. Glerveggir í sturtu fylgja ekki.

Loftskiptikerfi

Hver íbúð er útbúin sínu eigin fullkomnu loftræsikerfi sem endurnýtir varma um 70%. Notendavænn stjórnbúnaður fylgir kerfinu sem hægt er að stilla á mismunandi styrk.
Kostir kerfisins eru:
- Minni hitunarkostnaður.
- Hreint loft (síuskipti árlega).
- Ávallt ferskt loft, óþarfi að opna glugga sama hvernig veðrið er.
- Enginn dragsúgur.
- Kerfið er stillt á yfirþrýsting sem gerir það að verkum að ryk og raki leita burt en ekki inn í íbúð.
- Góð loftræsing dregur verulega úr hættunni af myglumyndun.

Innréttingar og tæki

Hægt verður að velja um tvær útlits tegundir, strúktur eikaráferð og hvítt strúktur efni, í eldhús og á baðherbergi. Fataskápar og innihurðir eru með strúktur eikaráferð. Borðplötur og sólbekkir úr granít. Eldhústæki- stál veggofn, keramik helluborð með snertitökkum og stálvifta. Hafi byggingaraðili þegar valið áferð innréttinga og tæki fyrir viðkomandi íbúð er valmöguleiki kaupanda ekki fyrir hendi varðandi efnisval. Hægt verður að skoða sýnishorn innréttinga og tækja hjá söluaðilum.

Söluaðilar:
Hreinlætistæki - Tengi ehf., Smiðjuvegi 76.
Eldhústæki - Ormsson, Lágmúla 8.
Innréttingar - Axis húsgögn ehf., Smiðjuvegi 9.
Flísar - Birgisson ehf., Ármúla 8.

Breytingar

Ef keypt er íbúð áður en framkvæmdir eru hafnar við innréttingar, flísalögn,hreinlætistæki og tæki í eldhúsi er mögulegt að gera breytingar. Allan kostnað sem af því hlýst ber þó kaupandi. Sama á við um allar breytingar, svo sem á léttum innveggjum, hurðum, blöndunartækjum eða öðrum frávikum frá vali byggingaraðila. Byggingaraðili gefur þá kaupanda upp kostnaði vegna óska um breytingar og er gerður sérstakur verksamningur þar um. Rétt er að benda á að breytingar geta valdið töf á afhendingu íbúðar.
Kaupendur athugi að gólfefni sem kaupandi setur á íbúð sína skal uppfylla byggingareglugerð um hljóðvist. Niðurfall í sturtu má ekki loka af, þar sem það er öryggisniðurfall á baðherbergjum.

Athygli skal vakin á því að Húsvirki hf. áskilur sér allan rétt til að gera útlits, efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur. Þær breytingar munu þó ekki rýra gæði eignarinnar.

Það athugist að þrívíddarmyndir á heimasíðu fyrir bygginguna, eða í bæklingi, eru bara til að sýna rýmin í réttum hlutföllum. Endanlegt útlit innréttinga og tækja kann að verða annað en myndirnar sýna

Afhending:

Boðaþing 1 íbúðir: Maí 2016.
Boðaþing 3 íbúðir: Maí 2016.
Boðaþing 1-3: Bílageymsla maí 2016.
Lóð: Júní 2016


Prentvæn útgáfa
Byggingaraðili:
Söluaðilar:

Allt myndefni birt með fyrirvara - bygginganefndateikningar og skilalýsing gilda

Vefvinnsla og hönnun: ONNO ehf.